บริษัท เฮลธ์ แฟคเตอร์ จำกัด

HEALTH FACTOR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561203974
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2561 พ.ศ. (5 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/11/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 68 ซอยนิมิตใหม่ 32 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้