บริษัท สหไพรพนา จำกัด

UNITED FOREST ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518009614
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2518 พ.ศ. (48 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/9/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9/7 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้