บริษัท โกลบอลทริลเลี่ยนไมนิ่ง จำกัด

GLOBALTRILLIONMINING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564102893
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2564 พ.ศ. (2 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/6/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 54/14 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้