บริษัท ฮาร์ทวู้ด จำกัด

HEARTWOOD CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564004093
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2564 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 594/11 หมู่บ้าน พิมาน ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้