ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธิพันธ์

BUDTHIPHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547025647
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 109,998 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 6 ซอยประดู่ลาย ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว