ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้วงฮะเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004231
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
27/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9 หมู่ที่ 18 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว