ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลิต และบุตร

ULIT & SON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004524
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21 ตรอกโรงน้ำแข็ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว