ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญะกิจไพศาล

CHAROEH THANYAH KIT PAISARN SAWMILI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเจริญธัญญะกิจไพศาล (ID: 0103504005890) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/9/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103504005890
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/9/2504 พ.ศ.
(62 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง