ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสจี ยูนิเวอร์แซล

SG UNIVERSAL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103544008601
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2544 พ.ศ. (23 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/3/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 121/39 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า