ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอ็นเอส

Y N S LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103548000281
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2548 พ.ศ. (19 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/1/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 50/268 หมู่ที่ 10 ถนนบางบอน แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า