ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปิริตเฮ้าส์อินเตอร์เทรด

SPIRITHOUSEINTER TRADE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547037823
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/10/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/10/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 391/108 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า