ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริชแอนด์ไนซ์ เทรดดิ้ง

RICH AND NICE TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547044102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 64/26 หมู่ที่ 2 ถนนโพธิ์ทอง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า