ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัน ซัน ฟุตแวร์

SUN SUN FOOTWEAR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546016300
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/5/2546 พ.ศ. (21 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
22/5/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/480-481 หมู่ที่ 7 ซอยเทียนทะเล 26 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า