ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวณิชย์ เอ็นเตอร์ไพรส์

CHARNVANIT ENTER PRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103547003449
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
30/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 394/532 หมู่ที่ 3 อาคารบางแคคอนโดทาวน์ ชั้นที่ 1 ห้อง 858 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า