บริษัท จีเอ็มเอส แอ็กกริเกท จำกัด

GMS AGGREGATE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554157377
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/12/2554 พ.ศ. (12 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/12/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 45/430 อาคารสุขาภิบาล 3 แมนชั่น ซอยรามคำแหง 58/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด