บริษัท เคียมเซ็น จำกัด

KEAMSEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554028119
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2554 พ.ศ. (13 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/2/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 9 ถนนพานทอง-บ้านกลาง ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด