บริษัท สายไฟเหรียญทอง จำกัด

WIRE GOLDEN COIDEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555136594
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2555 พ.ศ. (11 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
14/9/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 501/9-10 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด