บริษัท นีดักซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

NIEDAX [THAILAND] COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556068771
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2556 พ.ศ. (11 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/4/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 134,552,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 62/10 หมู่ที่ 6 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด