บริษัท ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนลเคมิคอล จำกัด

C.T.INTERNATIONAL CHEMICALS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533082998
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2533 พ.ศ. (33 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 7,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 61/324 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านนิลุบล ซอย 8 ข.ถนนเทพารักษ์ กม.12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น