บริษัท ซูปร้า แคนส์ จำกัด

SUPRA CANS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537003481
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/1/2537 พ.ศ. (30 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/1/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 940/307 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น