บริษัท ว่องโลหะกิจ จำกัด

WONG LOHAKIJ CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535065250
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 77 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น