ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์คาเดียเอ็นเตอร์ไพรส์

ARCARDIE ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521010898
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/6/2521 พ.ศ. (45 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/6/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค