บริษัท เอส.ซี.วิสาหกิจ จำกัด

S.C. ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.ซี.วิสาหกิจ จำกัด (ID: 0105520016185) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/11/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1080/41 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520016185
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/11/2520 พ.ศ.
(46 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/11/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง