บริษัท หงสนภา จำกัด

SWAN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท หงสนภา จำกัด (ID: 0105520014174) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/10/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 410/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520014174
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/10/2520 พ.ศ.
(46 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/10/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง