บริษัท ศรีมหาชน จำกัด

SRIMAHACHON CO., LTD.

บริษัท บริษัท ศรีมหาชน จำกัด (ID: 0105520019257) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/12/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 16 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520019257
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/12/2520 พ.ศ.
(46 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
28/12/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง