บริษัท นครพัฒน์สหกิจ จำกัด

NAKHORN PHAT SAHAKIT CO., LTD.

บริษัท บริษัท นครพัฒน์สหกิจ จำกัด (ID: 0105520015481) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/10/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 413/7 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520015481
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/10/2520 พ.ศ.
(46 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/10/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง