บริษัท อัล-ข่าน เอกซเพรส ซาอุดิ-ไทย จำกัด

AL - KHAN EXPRESS SAUDI - THAI CO., LTD.

บริษัท บริษัท อัล-ข่าน เอกซเพรส ซาอุดิ-ไทย จำกัด (ID: 0105520015651) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/10/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520015651
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/10/2520 พ.ศ.
(46 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/10/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง