ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แสงเจริญวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103511015544
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2511 พ.ศ. (55 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/10/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 495 ตรอกวานิช 1 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ