ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรกิจ

LIM PAIKEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรกิจ (ID: 0103506006371) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 927/4 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506006371
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2506 พ.ศ.
(60 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/8/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง