บริษัท วีจีแอล กรุ๊ป จำกัด

V.G.L.GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541043611
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2541 พ.ศ. (25 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/7/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 678 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว