บริษัท เวิลด์ ซิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด

WORLD CITIES TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541058685
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2541 พ.ศ. (25 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/9/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 36/56 ชั้น 7 อาคารริเวอร์วิวเพลซ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว