บริษัท โกลเด้น เอจ เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

GOLDEN AGE TRADING CORPORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541048442
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2541 พ.ศ. (25 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/8/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 31/48 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว