ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนามิตร

THE VANAMITR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004630
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8 ก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางอ้อ* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้