บริษัท ชาคร จำกัด

CHAKORN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105517008363
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2517 พ.ศ. (49 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/7/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 73 ถนนเฉลิมเขตร์ 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้