ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรโทร ไรซ์

RETRO RICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103554008094
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2554 พ.ศ. (13 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
7/2/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 9 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว