บริษัท บุณยรักษ์ จำกัด

BUNYARAKSH C0., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105482000191
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2482 พ.ศ. (84 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/8/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1648 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว