ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนศิริเพชร

SIRIPETCH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003501
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
28/6/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 122 ซอยพระยาศรี ถนนเฟื่องนคร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า