ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนยิ่งยง

YING YONG FIRE ARMS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002785
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
18/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 83 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า