ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาไทยการค้า

RANGNOKTAI TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504005482
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2504 พ.ศ. (62 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
18/9/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 880 ชั้น 2 ถนนหมาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า