ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองสปอร์ต

LAEMTHONG SPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504008066
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2504 พ.ศ. (62 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
20/11/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 38 ถนนอรุณ-อมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า