ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนวรวุฒิ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003650
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 135,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 92 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า