ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนอัฐ - สุมนา

ART-SUMANA FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004745
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75/1 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า