ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบรอนสามัคคี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000855
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2504 พ.ศ. (63 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/2/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/1 หมู่ที่ 4 ซอยประดิษฐธุระการ แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น