ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไต้กวงฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
1/3/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 902 เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า(ฝั่งธนบุรี) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป