ห้างหุ้นส่วนสามัญ จุ่ยเฮียงเกาะ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000934
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 118 ตรอกพระยาพิพัฒน์ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป