บริษัท จิตรดากร แอดวานซ์ กรุงเทพ จำกัด

JITRDAKORN ADVANCE BANGKOK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547148473
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1/178 ซอยพหลโยธิน 54 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น