บริษัท ปิยฉัตร ฟอเรสท์ จำกัด

PIYACHAT FOREST COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547149933
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12/90 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น