บริษัท เอเชียวู้ด โปรดักส์ จำกัด

ASIA WOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547148082
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32/14 หมู่ที่ 6 ซอยสหกรณ์ 5 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น