บริษัท ที.ดับเบิ้ลยู.เค.เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

T.W.K. TRADING (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547153019
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
12/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2036/167 ชั้น 6 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น