ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติแสง

TIEX SING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติแสง (ID: 0103502000998) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 933 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 120,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502000998
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2502 พ.ศ.
(65 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/2/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
120,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง